+ 48 661 942 060 biuro@legnica.dworzecki.pl
Zaznacz stronę

Oferta

Usługi geodezyjne i kartograficzne:

 • mapy do celów projektowych
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe
 • mapy dla potrzeb planowania przestrzennego
 • geodezyjna obsługa obiektów budowlanych
 • tworzenie numerycznych modeli terenu
 • kartowanie map
 • tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu
  i innych budowli,
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • wznawianie znaków granicznych
 • pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych,
  hałd, składowisk, itp.
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • ustalanie przebiegu granic
 • mapy do celów prawnych

Usługi radiestezyjne:

 • ekspertyzy radiestezyjne działek, budynków
  i mieszkań
 • ustalanie przebiegu podziemnych cieków wodnych
 • ustalanie ” zdrowych ” miejsc pod budowę domu
 • odpromieniowanie mieszkań i miejsc pracy
 • inne prace radiestezyjne

Skontaktuj się